Chương Trình Vietnamese Tết Festival 2015


Xem Poster Chương Trình Lớn Hơn

Hội Tết Faiground do Đài Vietbay Tường Thuật Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4

 

 

Vận Động Tranh Cử Tại Hội Chợ Tết Santa Clara Fairground

Hãy Tiếp Tay Làm Một Cuộc Đổi Thay


UCV Đỗ Thành Công đang phát biếu trước hàng ngàn đồng hương
Xem chi tiết

 


Xem: Hình Gallery Văn Nghệ & Chương Trình Hội Chợ Tết 2015
Xem: Video Gallery allery Văn Nghệ & Chương Trình Hội Chợ Tết 2015

 

Những Ca Sĩ Chính ( More)

Direction (Xem Lớn)

Talkshow Hoi Cho Tet Fairgrounds